กิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 รูปเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/pg/sawatborvorn/photos/?tab=album&album_id=1740126572698179

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2561

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่2561

29 ธันวาคม 2560 รูปเพิ่มเติมทางเฟสบุ๊คโรงเรียน https://www.facebook.com/pg/sawatborvorn/photos/?tab=album&album_id=1724924190885084

กิจกรรมทักษะชีวิต

กิจกรรมทักษะชีวิต

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ พลศึกษา ศิลปะ

English Camp 2017

English Camp 2017

25 November 2017

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2560

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2560

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

กิจกกรม Day Camp ระดับปฐมวัย ปี 2560

กิจกกรม Day Camp ระดับปฐมวัย ปี 2560

Day Camp ระดับปฐมวัยปีที่ 1- 3

อบรมบุคลากร ปี 2560

อบรมบุคลากร ปี 2560

อบรมบุคลากรด้านต่างๆ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2560

กิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์ ปี 2560

ค่ายวิทยาศาสตร์ ณ จ.ตรัง

โครงการ. DARE ประเทศไทย ปี 2560

โครงการ. DARE ประเทศไทย ปี 2560

โรงเรียนสวัสดิ์บวรเข้าร่วมโครงการ. DARE ประเทศไทย จัดขึ้นให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รู้เท่าทันเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นการป้องกันและร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท

โครงการศึกษาดูงานภาคตะวันออก ปี 2560

โครงการศึกษาดูงานภาคตะวันออก ปี 2560

ผู้บริหารคณะครูศึกษาดูงานภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8 - 13 สิงหาคม 2560

กิจกรรมกีฬาสีชมพู-ขาว เกมส์ ปี 2560

กิจกรรมกีฬาสีชมพู-ขาว เกมส์ ปี 2560

กีฬาสีชมพู-ขาว เกมส์ ครั้งที่ 20 ดูภาพกีฬาสีเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pg/sawatborvorn/photos/?tab=album&album_id=1583596551684516

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระราชสมภพ ร.10 ปี 2560

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระราชสมภพ ร.10 ปี 2560

ผู้บริหารครูนักเรียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันพระราชสมภพ ร.10 ปี 2560

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2560

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2560

นักเรียนร่วมรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2560

กิจกรรม วันสุนทรภู่ 2560

กิจกรรม วันสุนทรภู่ 2560

รูปภาพเพิ่มเติมในเฟสบุ๊คของโรงเรียน https://www.facebook.com/sawatborvorn/

กิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2560

กิจกรรม เลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2560

เลือกตั้งประธานนักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษา ปี 2560

กิจกรรมทัศนศึกษา ปี 2560

เรียนรู้นอกสถานที่ เสริมทักษะการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง