กิจกรรมโรงเรียน

(ดูทั้งหมด)

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 2560

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ป.6 2560

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3 รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3 รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2560

ภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/pg/sawatborvorn/photos/?tab=album&album_id=1801876806523155

กิจกรรมเตรียมอนุบาล  กิจกรรมเสริมพัฒนาการ

กิจกรรมเตรียมอนุบาล กิจกรรมเสริมพัฒนาการ

กิจกรรมที่จัดขึ้นในเวลา 7.30 - 7.50 น. ผ่านกิจกรรมหลากหลายฝึกทักษะรอบด้านผ่านประสบการณ์จริงนักเรียนมีความสุขและได้รับความรู้

ความภาคภูมิใจ

(ดูทั้งหมด)

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายทัชฮาล เหล็มนุ้ย นักเรียนชั้น ป.6 ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายทัชฮาล เหล็มนุ้ย นักเรียนชั้น ป.6 ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายทัชฮาล เหล็มนุ้ย นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสวัสดิ์บวร ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

100 ปี ครูดีศรีเอกชน

100 ปี ครูดีศรีเอกชน

ขอแสดงความยินดี กับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

นายยงยุทธ์ คชศิริ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวัสดิ์บวร