กิจกรรมโรงเรียน

(ดูทั้งหมด)

กิจกรรมพิธีประดับดาวนักเรียนชั้นป.1-ป.3 ปี2561

กิจกรรมพิธีประดับดาวนักเรียนชั้นป.1-ป.3 ปี2561

กิจกรรมพิธีประดับดาวนักเรียนชั้นป.1-ป.3 ปี2561

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ 2561

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ 2561

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ 2561

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ 2561

กิจกรรมศึกษานอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ 2561

ศึกษานอกสถานที่ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ 2561

ความภาคภูมิใจ

(ดูทั้งหมด)

แสดงความยินดี

แสดงความยินดี

นักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ ในงานการศึกษาเอกชน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

นายยงยุทธ์ คชศิริ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวัสดิ์บวร