/

ปฎิทินกิจกรรม

วันที่
กิจกรรม
13 มิ.ย. 2018

เลือกตั้งประธานนักเรียน

14 มิ.ย. 2018

พิธีวันไหว้ครู

29 มิ.ย. 2018

พิธีสดุดีลูกเสือ

23 ก.ค. 2018

สอบกลางภาค 1/2561

 
ดูทั้งหมด...

กิจกรรมโรงเรียน

(ดูทั้งหมด)

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561

เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2561

ความภาคภูมิใจ

(ดูทั้งหมด)

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายทัชฮาล เหล็มนุ้ย นักเรียนชั้น ป.6 ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายทัชฮาล เหล็มนุ้ย นักเรียนชั้น ป.6 ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนน

ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายทัชฮาล เหล็มนุ้ย นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสวัสดิ์บวร ได้คะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

100 ปี ครูดีศรีเอกชน

100 ปี ครูดีศรีเอกชน

ขอแสดงความยินดี กับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชน

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

นายยงยุทธ์ คชศิริ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวัสดิ์บวร