กิจกรรมโรงเรียน

(ดูทั้งหมด)

English Camp 2017

English Camp 2017

25 November 2017

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2560

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ปี 2560

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

กิจกกรม Day Camp ระดับปฐมวัย ปี 2560

กิจกกรม Day Camp ระดับปฐมวัย ปี 2560

Day Camp ระดับปฐมวัยปีที่ 1- 3

ความภาคภูมิใจ

(ดูทั้งหมด)

นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันระดับเขตพื้นที่

นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ได้เป็นตัวแทนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ไปแข่งขันวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 67

รางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้รับ

รางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้รับ

รางวัลต่างๆที่โรงเรียนได้รับ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

นายยงยุทธ์ คชศิริ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวัสดิ์บวร