กิจกรรมโรงเรียน

(ดูทั้งหมด)

เลือกตั้งประธานนักเรียน

เลือกตั้งประธานนักเรียน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

นักเรียนมีผลสอบ O-net วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน

อบรมบุคลากร

อบรมบุคลากร

อบรมบุคลากรโรงเรียนสวัสดิ์บวร เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา

ความภาคภูมิใจ

(ดูทั้งหมด)

รำลึกพระคุณครู

รำลึกพระคุณครู

บรรยากาศงานกีฬาสีภายใน

บรรยากาศงานกีฬาสีภายใน

บรรยากาศงานกีฬาสีภายใน ประจำปี

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวัสดิ์บวร

นายยงยุทธ์ คชศิริ

ผู้อำนวยการ โรงเรียนสวัสดิ์บวร